Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Barrväxter


Barrväxter i Sverige I Sverige förekommer ursprungligen fyra arter av barrväxter, tall, gran, en och idegran. Sibirisk lärk förekom i Sverige efter istiden och räknas därför ibland som ett svenskt trädslag. Det innebär att man får plantera sibirisk lärk utan tillstånd. En rad andra barrväxter förekommer i odling i Sverige. Den art som odlas på störst areal är Contortatall, Pinus contorta. Den odlas på ca 600 000 hektar. Sveriges totala skogsareal är 22,5 miljoner hektar.

Skogsbruk   

Gran, Picea abies

Gran, Picea abies

Tall, Pinus sylvestris

Tall, Pinus sylvestris

Idegran

Idegran