Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Natur o Miljöer

Ekologi Biologisk mångfald

  

Hav
Sjöar

Skogar
Fjäll


 

Ängar och beten
Odlad jord

 

Bergarter
Jordarter

 

Jordmåner

 

Mossor
Lavar

Svampar
Ormbunkar m fl

 

Barrväxter
Blomväxter