Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Spindeldjur, Klass Arachnida

Vinkelhoppspindel, Aelurillus v-insignitus


Leddjur, stam Arthropoda

Palpkäkar, understam Chelicerata

Spindeldjur, klass Arachnida


Våra svenska spindlar

Huggkäksspindlar, Underordning Mygalomorphae
Endast en art, tapetserarspindel, Atypus affinis

Gripkäksspindlar, Underordning Araneomorphae
739 bofasta arter i Sverige i 32 familjer

Ett urval och några arter (blandat)

Familj

Kända arter

 

 

Trattspindlar, Agelenidae

Labyrintspindel, Agelena labyrinthica

 

 

Hjulspindlar, Araneidae

Korsspindel, Araneus diadematus

 

 

Vattenspindlar, Argyronetidae

Vattenspindel, Argyroneta aquatica

   

Vargspindlar, Lycosidae

Skogsvargspindel, Alopecosa aculeata

 

 

Vårdnätsspindlar, Pisauridae

Kärrspindel, Dolomedes fimbriatus

   

Hoppspindlar, Salticidae

Vinkelhoppspindel, Aelurillus v-insignitus

 

 

Klotspindlar, Theridiidae

Brynklotspindel, Theridion varians

 

 

Krabbspindlar, Thomisidae

Blomkrabbspindel, Misumena vatia