Geologi


Thumbnail Image 1
Geologi 
Thumbnail Image 1
Bergarter
Thumbnail Image 1
Jordarter
Thumbnail Image 1
Jordmåner 
Thumbnail Image 1
Odlad jord
Thumbnail Image 1
Gruvor
Geologi - översikt

När jorden var nybildad var ytan en flytande massa av heta bergarter i smält form. När temperaturen sjönk stelnade bergartssmältan och bildade jordskorpan. Innanför jordskorpan finns manteln som delvis består av trögflytande material. En genomskärning av jorden visar hur tunn jordskorpan är. Litosfären är jordskorpan och den yttre, fastare delen av manteln ned till cirka 100 km djup. Innanför manteln finns en kärna av järn som är fast längst in, men har ett flytande yttre skikt.


Card image cap
Karta

Nåan.


Jorden

Elektriska strömmar i den yttre delen av kärnan ger upphov till jordens magnetfält. Detta skyddar jorden från en del av den farliga strålningen från rymden. Litosfären består av ett antal plattor som "flyter" på den mjuka delen av manteln. Plattorna, och därmed kontinenterna, rör sig i förhållande till varandra. Plattornas rörelser gör att jordytan hela tiden förändras. Kontinenter flyttar sig och bergskedjor bildas när plattor kolliderar. På vissa platser uppstår vulkaner. Om inte nya berg uppstod skulle landområden för länge sedan ha smulats ned och bildat sediment i ett jämngrunt hav. Något land skulle inte finnas på jorden. Litosfärplattornas rörelser leder till att Nordamerika och Europa glider isär med knappt två cm per år. Vid sprickan mitt i Atlanten bildas en oceanrygg genom att magma kommer upp och stelnar när den möter det kalla havsvattnet.


Card image cap
Karta 

Côte d’Or är numera känt under ett helt annat namn.


Jorden

Elektriska strömmar i den yttre delen av kärnan ger upphov till jordens magnetfält. Detta skyddar jorden från en del av den farliga strålningen från rymden. Litosfären består av ett antal plattor som "flyter" på den mjuka delen av manteln. Plattorna, och därmed kontinenterna, rör sig i förhållande till varandra. Plattornas rörelser gör att jordytan hela tiden förändras.

Kontinenter flyttar sig och bergskedjor bildas när plattor kolliderar. På vissa platser uppstår vulkaner. Om inte nya berg uppstod skulle landområden för länge sedan ha smulats ned och bildat sediment i ett jämngrunt hav. Något land skulle inte finnas på jorden. Litosfärplattornas rörelser leder till att Nordamerika och Europa glider isär med knappt två cm per år. Vid sprickan mitt i Atlanten bildas en oceanrygg genom att magma kommer upp och stelnar när den möter det kalla havsvattnet.


Card image cap
Card image cap
Hotspot i atlanten

Vacker och omväxlande.


La Palma

  En geologiskt intressant ö.