Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Geologi - Odlad jord

Översikt

Bergarter

Jordarter

Jordmåner

Odlad jord 

Odlade jordar på organogena jordarter

Torvjord

Torvjord

 Odlade jordar på minerogena jordarter

isälvssediment

Åker på isälvssediment

sandjord

Sandjord

lerjord

Lerjord

silt

Silt (Mjäla)

Plogsula