Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Marinbiologi - Tidvatten

Havet Mjukbotten Hårdbotten Tidvatten


Tidvatten

Tidvatten uppstår som en effekt av solens och månens dragningskraft på jorden. Eftersom vattnet är flytande anpassar det sig till rådande dragningskraft som varouierar beroende på var månen och solen befinner sig. Hur stor tidvattenskillnaden blir beror på om månen och solen samverkar eller om de delvis drar åt olika håll. S.k. springflod uppträder då månen står mellan solen och jorden eller om jorden står mellan månen och solen 

 

 

Dinard, Bretagne, Frankrike. Lågvatten och högvatten. Skillnaden uppgår till 13,5 meter mellan högsta högvatten och lägsta lågvatten