Svenska skogar

Skogar

kol fyledalen

Svenskt kol i Fyledalen

Liljekonvalj

Vindenergi

Fjärilar

Fjärilar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fräkenväxter

Klass: Fräkenväxter, Equisetopsida

Ordning: Fräkenordningen, Equisetales

Familj: fräkenväxter, Equisetaceae

Släkte: Fräknar, Equisetum 

Samtliga svenska arter av släktet Equisetum

 

Jättefräken, Equisetum telmateia

 

   

Åkerfräken, Equisetum arvense

 

   

Sjöfräken, Equisetum fluviatile

 

   

Skavfräken, Equisetum hyemale

 

Kärrfräken, Equisetum palustre

 

   

Ängsfräken, Equisetum pratense

 

   

Trådfräken, Equisetum scirpoides

 

Skogsfräken, Equisetum sylvaticum

 

Smalfräken, Equisetum variegatum