Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Växter - Plantae


Kärlväxternas indelningGrönalger och mossor är de mest primitiva växter vi känner. De är endast svagt utvecklade för landliv och är på olika sätt mer beroende av vatten är vad kärlväxter är. För att var mer anpassade för landliv har kärl utvecklats och det är dessa högra växter med kärl som redovisas i bilden ovan.

Alla växter har utvecklats ur grönalger och utvecklingen har pågått ca 450-500 miljoner år. Växter har vissa gemensamma drag:

fotosyntes med klorofyll a och b.

autotrofer (självnärande) som byggs upp av enkla oorganiska föreningar som koldioxid och vatten.

celler med cellväggar och vakuol.

generationsväxling mellan en haploid (n) generation och en diploid (2n).

Växter är autotrofer vilket innebär att de har förmågan att sätta samman komplexa organiska föreningar ur enkla oorganiska röreningar som vatten och koldioxid.Kryptogamer, sporväxter

Levermossor Mossor Kärlkryptogamer
Mossor består av en stam med blad eller en bål. Avsaknaden av rötter och kärl gör att de flesta arter får svårt att klara sig i torra miljöer. Samlingsnamn för ett antal sporväxter med kärl

 

Fanerogamer - blomväxter

Barrväxter Enhjärtbladiga växter Tvåhjärtbladiga växter
     

Salepsrot är en orkide.