Ormbär

Ormbär

Honungsblomster

Honungsblomster

Bastardsvärmare

Bastardsvärmare

sandödla

Sandödla

 

 

 

Mindre flugsnappare

 

Kärlkryptogamer - Pteridophyta

omfattar följande

(gammal systematik, se modernare variant)

Familjerstrutbräken

Lummerväxter Lycopodiaceae

Mosslummerväxter Selaginellaceae

Braxengräsväxter Isoëtaceae

Fräkenväxter Equisetaceae

Låsbräkenväxter Ophioglossaceae

Safsaväxter Osmundaceae

Ormbunksväxter Polypodiaceae

Klöverbräkenväxter Marsileaceae

 

 

 

Lummerväxter Lycopodiaceae

   
     
     

 

Mosslummerväxter Selaginellaceae

  Dvärglummer  
     

 

Braxengräsväxter Isoëtaceae

     
     

 

Fräkenväxter Equisetaceae

skavfräken
Skavfräken Skogsfräken Trådfräken
skavfräken skogsfräken skogsfräken
Skavfräken Skogsfräken Skogsfräken

 

Låsbräkenväxter Ophioglossaceae

   
     

 

Safsaväxter Osmundaceae

     
     

 

Ormbunksväxter Polypodiaceae

strutbräken murruta
Strutbräken Hultbräken Murruta
svartbräken Kalkbräken, Gymnocarpium robertianum  
Svartbräken Kalkbräken, Gymnocarpium robertianum  

 

Klöverbräkenväxter Marsileaceae