Svenska skogar

Skogar

kol fyledalen

Svenskt kol i Fyledalen

Liljekonvalj

Vindenergi

Fjärilar

Fjärilar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lummerväxter

Stam: Tracheophyta (kärlväxter)

Understam: Lycophytina (lykofyter)

Klass: Lummerväxter, Lycopodiopsida

 
Ordning: Lycopodiales (lummerordningen)
Familj Lummerväxter, Lycopodiaceae

Släkten:

 

 

Lopplumrar, Huperzia

 

Lopplummer, Huperzia selago

  Lopplummer, Huperzia selago Lopplummer, Huperzia selago
Lumrar, Lycopodium

 

Cypresslummer, Lycopodium tristachyum

Mellanlummer, Lycopodium zeilleri

Plattlummer, Lycopodium complanatum

Revlummer, Lycopodium annotinum

Mattlummer, Lycopodium clavatum

Fjällummer, Lycopodium alpinum

 

Cypresslummer, Lycopodium tristachyum Revlummer, Lycopodium annotinum
Mattlummer, Lycopodium clavatum Fjällummer, Lycopodium alpinum
     
     
Strandlumrar, Lycopodiella

 

Strandlummer, Lycopodiella inundata

Strandlummer, Lycopodiella inundata

Strandlummer, Lycopodiella inundata

     
     
 
Ordning: Selaginellales (mosslummerordningen)
Familj Mosslummerväxter, Selaginellaceae
Mosslumrar, Selaginella

 

Dvärglummer, Selaginella selaginoides

 

     
 
Ordning: Isoëtales (braxengräsordningen)
Familj Braxengräsväxter, Isoëtaceae
Braxengräs, Isoëtes

Vekt braxengräs, Isoëtes echinospora

Styvt braxengräs, Isoëtes lacustris