Lithosol
Lithosol, grund jordmån

Lithosol, grund jordmån (Väne-Ryr, Västergötland)