Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Fosforns kretslopp

Fosfor är ett nödvändigt grundämne för alla levande organismer. Ämnet ingår framförallt i DNA och benvävnad. Fosfor finns i berggrunden och kommer ut i markvattnet genom att berget vittrar. Växter tar upp fosfor i form av olika fosfatjoner. På jordbruksmark måste fosfor tillföras eftersom mycket försvinner i samband med att fosforinnehållande grödor skördas. Jordbruksgrödor kan behöva så mycket som 60 kg fosfor per hektar och år.Vittringen räcker inte på långa vägar till för att ersätta detta. Konstgödsel och naturgödsel sprids på åkrar huvudsakligen för att tillföra fosfor och kväve. Även i vattenekosystem begränsas ofta tillväxten av brist på fosfor eller kväve. I sötvatten begränsar fosfor medan tillväxten i havet begränsas av brist på kväve.

Fosforns kretslopp

Fosfatjoner tas upp av växter, transporteras genom näringskedjorna och återförs till jorden vid nedbrytningen. Fosfor ingår i en del bergarter och frigörs vid vittring.Kolets kretslopp Kvävets kretslopp
 
Syrets kretslopp  

 

Vindkraft på Middelgrund

Bakgrundsumnen.