Mindre guldvinge, Lycaena phlaeas

Mindre guldvinge, Lycaena phlaeas

Flygtid April-oktober  
Värdväxt

Polygonum, Rumex,

Bergsyra Rumex acetosella

Ängssyra Rumex acetosa

Hällmarkstorräng

Hällmarkstorräng som lyser röd av bergssyra, Rumex acetosella, en vanlig värdväxt för mindre guldvinge.