Rödfyr, alunskiffer

Rödfyr. Vid kalkbränning användes trä och alunskiffer som bränsle.

Resterna av alunskoffer kallas rödfyr och ligger kvar som slagghögar i områden med alunskiffer och kalksten. Högarna innehåller olika tungmetaller som riskerar att komma ut i grundvatten och ytvatten om man rör om i högarna.