Grön sandjägare, Cicindela campestris
Grön sandjägare, Cicindela campestris

Grön sandjägare, Cicindela campestris

Vanlig art i hela landet som ofta påträffas i torra skogar, tex tallhedar. Rör sig snabbt och kan vara svåra att komma nära. Den gröna färgen syns ganska tydligt och avslöjar arten.

Fam. Carabidae, jordläpare

Ordning Coleoptera, skalbaggar

En nära släkting är brun sandjägare som man ofta hittar i skogar med sand och grus. En typisk miljö där grön sandjägare förekommer på våren. Skogssandjägare, Cicindela sylvatica