Svenska skogar

Skogar

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

 

Nk 1b - Naturkunskap 1bNaturkunskap 1b

Skolverket beskrivning av ämnet Naturkunskap

Allmänt

Planering

       

Miljö

 

 

 

 

       

Geologi

       

       

Ekologi och ekosystemtjänster

       

       

Energi

       

       

Celler och bioteknik

       

       

Sexualitet och relationer

       

       

Hälsa och livsstil

       

 Bilder

     
Ekologi
Fortosyntes och cellandning    
Fotosyntes och cellandning    
     
Begränsande faktorer Nettoprimärproduktion  
Begränsande faktorer Nettoprimärproduktion i olika biom  
     
Kolets kretslopp Kvävets kretslopp Fosfor kretslopp
Kolets kretslopp Kvävets kretslopp Fosforns kretslopp
     
Urea Syrets kretslopp  
Urea som näring Syrets kretslopp  

 


Laborationer

Mineraler och bergarter 1 Kalk och pH

Mineraler och bergarter 2 Variant

Djurgrupper

Djur (NkA)

Organismer i förna

Biom


Uppgifter

Växter

Ekologi instuderingsfrågor

Artbestämning av fåglar

Celler och bioteknik

Sexualitet och relationer länk 6 kap. Om sexualbrott

Sexualitet och relationer. Sexuellt överförda sjukdomar